Kavyl

Vítejte ve společnosti KAVYL

Kavyl.cz » Úvodní stránka

Kavyl spol. s.r.o. byla založena v roce 1994 a především se zaměřila na oblast zpracování dřeva. V průběhu roku 2003 - 2004 došlo k zásadní reorganizaci firmy a k rozšíření působnosti o vodohospodářské stavby a komplexní údržbu zeleně.

V oblasti vodohospodářských staveb se jedná především o obnovu, čištění a údržbu rybníků, toků a tůní, výstavbu mokřadů, tůní a suchých poldrů, odstraňování povodňových škod, protipovodňová opatření, budování opěrných zdí a kamenných dlažeb, rekultivace skládek tuhých komunálních odpadů a jiné.

V oblasti sadových úprav a komplexní údržby zeleně je to pak především údržba městské zeleně, rekonstrukce zámeckých parků a zahrad, výsadba vzrostlých stromů, zakládání a rekonstrukce travnatých ploch, odborné posudky a ošetření stromů, rizikové kácení stromů i za pomoci horolezecké techniky nebo vysokozdvižné plošiny a další.

V oblasti dřevovýroby je pro nás klíčový obchod kulatinou a řezivem, výroba a prodej stavebního řeziva, výroba a montáž krovů, výroba palet a vibračních podložek, výroba dřevěných přepravných beden a další obalové a transportní techniky ze dřeva, výroba zahradního nábytku a pergoly, výroba a montáž dřevěných plotů a balkónových zábradlí, výroba informačních tabulí a další.

Všechny tyto činnosti jsou realizovány přírodě blízkým a šetrným způsobem což dokazuje spolupráce s odborníky v oblasti ochrany přírody a krajiny. Zejména se pak jedná o pracovníky Českého svazu ochránců přírody, Správy chráněných krajinných oblasti a Agentury ochrany přírody a krajiny. Firma se také podílí na realizaci programu NATURA 2000 vytvořeného Evropskou Unií.

Kavyl spol. s.r.o. disponuje vysokoškolsky vzdělanými odborníky s dlouholetou praxí v oboru dopravy, stavebních činností, opravárenství, zemědělství, sadařství, nakládání s odpady a herbicidy. V současné době zaměstnává 48 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru.

Svými činnostmi dává firma předpoklady pro další rozvoj a dlouhodobě zaručuje svým obchodním partnerům dodržení všech smluvních závazků a garantuje vysokou kvalitu odváděných prací s uplatněním moderních technologií.


Zajištění jakosti

Společnost Kavyl spol. s.r.o. zavedla a certifikovala

  • roku 2003 systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001
  • roku 2004 systém enviromentálního managmentu dle ČSN EN ISO 14001 : 2005
  • roku 2005 systém managmentu BOZP dle OHSAS 18001 : 1999


Dodací a kvalitativní podmínky

Stavby jsou realizovány v souladu s platnými ČSN a EN, jsou dodržovány požadavky investora a uživatele stavby tak, jak je požadováno v zadávacích podkladech a jejich jakostních ukazatelích. Záruka na stavební díla je minimálně 36 měsíců.
Společnost má uzavřené pojištění svojí činnosti.

Novinky

NABÍZÍME KVALITNÍ DŘEVĚNÉ BRIKETY, přímo od výrobce, vhodné do všech typů kamen, krbů a kotlů na tuhá paliva. Baleno v pytlích po 10 kg. Možnost také paletový odběr (včetně dopravy). Cena 5,- Kč/kg včetně DPH. Výdejní místo: Mohelno.

Nabízíme široký výběr PALUBEK z naší výroby.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!
Jméno/Firma:
Telefon:
E-mail:
Zpráva pro nás:

Kontakty

Kavyl spol. s r.o.

tel./fax: 541 243 986

brno@kavyl.cz

Certifikáty

5x proč s námi

  • 1 Dlouholeté zkušenosti
  • 2 Moderní technika
  • 3 Kvalitní odborníci
  • 4 Stabilní zázemí
  • 5 Vynikající reference

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

 

Volba jazykové verze

Copyright © 2007 - 2016 Kavyl spol. s r.o. | Vyrobilo Vergilio