slide
cifersky-rybnik-3080
ts-500593292-microgreens

PRACUJEME V HARMONII

S PŘÍRODOU


Činnosti

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti sadovnictví a péče o krajinu garantujeme služby na vysoké profesionální úrovni. Provádíme realizaci a údržbu zahradních a krajinářských děl včetně souvisejících stavebních činností. Provádíme zpracování projektů sadových úprav a veškeré arboristické práce. Disponujeme pracovníky s certifikátem Evropský arborista.

Díky specializovaným pracovním skupinám zvládneme zajištění úpravy objektů zeleně v intravilánu (městské parky, historické zahrady, apod.) i zeleně v extravilánu (prvky územního systému ekologické stability) včetně následné péče a podílíme se na realizaci rozsáhlých projektů pro veřejné instituce, průmyslové podniky a stavební firmy po celé České republice.

Naši zaměstnanci jsou vybavení odpovídající specializovanou technikou, která nám v kombinaci s kvalifikovanou pracovní silou a týmem odborníků disponujícími vzděláním v oboru a s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sadovnictví, krajinářství a arboristiky, umožňuje pracovat kvalitně, efektivně a rychle.

Od roku 2009 jsme aktivním členem Svazu pro zakládání a údržbu zeleně, který je členem Evropské asociace firem v oboru zahradních a krajinných úprav ELCA. Dále jsme členy ve Svazu školkařů, Svazu pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu pro zakládání jezírek.

Logo SZÚZ SZKT-logo-2015-JPG_clen       Svaz školkařů        Svaz pro zakládání jezírek


Krajinná zeleň

Doprovodná zeleň komunikací a vodních prvků

Revitalizace ovocných sadů a alejí

Prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, IP)

Biologická rekultivace skládek

Krajinná zeleň


Zeleň v intravilánu

Zakládání veřejné zeleně měst a obcí

Údržba městské zeleně

Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (zámecké parky, zahrady, historické aleje)

Budování i rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť

Zakládání zeleně na konstrukci (vegetační střechy)

Zakládání zeleně firemních a průmyslových areálů

Zeleň v intralvilánu


Zakládání, rekonstrukce a revitalizace travnatých ploch

Trávníky hřišť a sportovišť

Parkové trávníky

Květnaté louky

Štěrkové trávníky

Hydroosev

Zakládání a rekonstrukce travnatých ploch


Arboristika

Rizikové kácení stromů (možnost využití horolezecké techniky)

Ošetřování památných stromů a torz

Instalace a údržba bezpečnostních vazeb

Frézování pařezů

Štěpkování dřevní hmoty

Arboristika


Inženýrská činnost

Dendrologické posudky

Závlahové systémy

Projekční činnost, grafika

Inženýrská činnost
Napište nám

Zpracovávám...