slide
cifersky-rybnik-3080
ts-500593292-microgreens

PRACUJEME V HARMONII

S PŘÍRODOU


Činnosti

Jednou ze stěžejních činností firmy Kavyl spol. s r.o., kde disponujeme mnohaletými zkušenostmi, jsou vodohospodářské stavby. Důležitou roli v tomto procesu hrají odborné postupy (revitalizace a rekultivace), které si kladou za cíl obnovit kvalitativní parametry území, které jsou narušeny nevhodnou činností člověka v minulosti a zabezpečit jeho další udržitelný rozvoj. Naše stavby zvyšují retenční schopnost lokality a výrazně snižují možné povodňové škody.Vodohospodářské a inženýrské stavby


Čištění rybníků

Revitalizace vodních toků a rybníků

Zakládání a obnova mokřadních ekosystémů

Výstavba suchých poldrů

Opravy odvodňovacích soustav

Protierozní a protipovodňová opatření v krajině

Budování monolitických a drátokamenných opěrných zdí

Stavba kamenných dlažeb

Vodovodní a kanalizační svody včetně přípojek


Dopravní stavby


Výstavba a obnova polní a lesní dopravní sítě

Opravy a údržba živičných komunikací

Zemní práce velkého rozsahu včetně demolic

Ekologické stavby


Likvidace starých ekologických zátěží

Zakládání a obnova prvků ekologické stability krajiny

Rekultivace skládek tuhých komunálních odpadů

Vybavení a stroje

Vlastní kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce.   K dispozici máme zemní stroje, pásová rypadla, pásové buldozery, nakladače, traktory, nákladní automobily, vibrační stroje, křovinořezy, motorové pily, vibrační stroje (vibrační desky, vibrační pěch), řezačky spár, veškeré ruční nářadí a kompletní vybavení opravárenských dílen.

Preciznost našich služeb je dána také tím, že disponujeme odborníky s dlouholetou praxí v oboru a odborným vzděláním (včetně VŠ) , díky čemuž dokážeme vyhodnotit každou situaci a najít odpovídající technologický postup pro vyřešení daného problému.

oceneni_vodohospodarske-1

Napište nám

Zpracovávám...